SEMIFINÁLOVÉ KOLO - OPRAVNÉ informace o vystoupení

formulář úspěšně odeslán!

Více informací k semifinálovému kolu

1. zaslání hudebního základu a informací o vystoupení

Od nás obdržíte odkaz

Postupující soutěžící od nás obdrží unikátní odkaz
v emailu.

Vyplníte semifinálový formulář

Po načtení odkazu soutěžící vyplní semifinálový formulář a vloží hudební základ o délce
3 minut.

Zasílejte do...

Zasílejte do 6. 4. 2024 23:59

V případě problému s hudebním základem zasílejte do
8. 4. 2024 23:59

Potvrzení o funkčnosti

O tom, zda je hudební základ v pořádku Vás obeznámíme do
7. 4. 2024 18:00 h.

V případě problému s hudebním základem do
9. 4. 2024 18:00

V semifinálovém kole může soutěžící zpívat jak s hudebním základem, tak případně i s vlastním doprovodem (klavír – na místě, kytara – vlastní). 

Soutěžící si vybere libovolnou píseň (českou nebo zahraniční). Může rovněž stejnou, jako v minulých kolech.  

Hudební základ zasílejte pouze přes obdržený formulář ve formátu .mp3, wav. 

Hudební základ můžete upravit a zkrátit dle svých preferencí pro maximální zkvalitnění výkonu.

Hudební základ nesmí obsahovat zpěv (ani v pozadí). Povolené jsou další vokály či sbor. Hudebním základem může být též nahraný hudební nástroj či jiný doprovod. Doporučujeme zasílat hudební základy bez melodické linky.

Soutěžící, který nezašle hudební základ, nebo nevyplní formulář s informacemi o vystoupení do výše zmíněného data bude vyloučen ze soutěže.

Po výše zmíněném termínu nebude umožněno jakkoli zaměňovat soutěžní hudební základ či píseň, se kterou soutěžící vystoupí, z důvodu plynulého chodu příprav soutěže.

Z tohoto důvodu nepřijmeme ani hudební základ, který případně soutěžící přinese v den konání semifinálového kola.

2. informace o vystoupení

O čase nástupu na soutěžní výkon budou soutěžící informováni e-mailem a SMS ve večerních hodinách 10. 4. 2024.

Čas nástupu budeme určovat podle vzdálenosti bydliště od místa konání soutěže.

Ve výjimečných případech je možné požádat o změnu času vystoupení na email soutez@topvoice.cz nejpozději do 9. 4. 2024 do 23:59 h. Vašemu požadavku se budeme snažit maximálně vyjít vstříc. 

Berte však prosím na vědomí, že ne vždy bude možné plně vyhovět vašemu požadavku.

informace o semifinálovém kole

Semifinálové kolo obou věkových kategorií se uskuteční v sále K Konzervatoře v Teplicích 13. 4. 2024

Adresa: Českobratrská 15, 415 01 Teplice

Na co nezapomenout k semifinálovému kolu:

Všechny potřebné dokumenty zašleme předem na e-mail, který soutěžící zadal při registraci. Soutěžící, kteří mají tu možnost, žádáme o vytištění a předvyplnění zaslaných dokumentů doma. Tímto krokem výrazně urychlíte proces registrace v den castingového kola.

Po úspěšném zapsání u organizátorů bude soutěžící označen soutěžním číslem a poté se samostatně pomocí směrovek přesune do své přípravné místnosti, kde si může na menší chvíli odložit své věci a připravit se na svůj soutěžní výkon. Za odložené věci pořadatelé soutěže neručí.

Z důvodu kapacity sálu K Konzervatoře v Teplicích jsou povoleny maximálně 3 osoby, které budou vedeny jako doprovod soutěžícího a po úspěšné registraci budou označeny páskami pro volný pohyb v rámci budovy.

SOUTĚŽNÍ VÝKON

Všichni soutěžící budou mít stejné podmínky soutěže a bude jim poskytnuta profesionální zvuková technika, včetně odposlechů pro ten nejlepší soutěžní výkon. 

Každý soutěžící bude mít na svůj soutěžní výkon cca. 4 minuty (maximálně 3 minuty na zpěv + představení, případné vyjádření poroty).

POROTA

Porota bude převážně hodnotit kvalitu pěveckého výkonu, originalitu, vystupování na pódiu, choreografii a bude také usuzovat podle celkového dojmu. 

Porota je složena ze známých, ale i méně známých osobností pohybujících se v oblasti zpěvu, herectví a hudby. 

Předsedkyní semifinálového poroty je Sára Milfajtová.

PO SOUTĚŽNÍM VÝKONU

Soutěžící, kteří mají po pěveckém výkonu, mohou opustit prostory Konzervatoře v Teplicích. 

VYHLÁŠENÍ CEN PRO SKUPINOVOU KATEGORII

Porota na konci každé kategorie u skupin (duo/trio/kvarteto) udělí první tři místa. 

Hlavní, 1. cenou, je nahrání písně v duu/triu/kvartetu ve studiu Someth Records, věcné dary a možnost vystoupení na finálovém galavečeru před odbornou porotou, vystoupení na Top Voice Festivalu, který bude v letních měsících v centru Teplic pro širokou veřejnost. 

Další místa obsahují věcné dary a možnost vystoupení na Top Voice Festivalu, který bude v letních měsících v centru Teplic pro širokou veřejnost. 

O postupu, ale i nepostupu, budou soutěžící obeznámeni nejpozději 15. 4. 2024 v 18:00 h., a to na e-mailovou adresu, kterou uvedl soutěžící při registraci. 

Vyjádření poroty si soutěžící může vyžádat, a to na emailu: soutez@topvoice.cz